S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

  +421 34 7723027       obchod@stasek.sk       objednavky@stasek.sk                 

Akčný tovar

3,86 €
skladom
8,40 €
skladom
19,90 €

» Ochrana os.údajov
Ochrana údajov

 

1. Prevádzkovateľ internetového systému www.stasek.sk je Miroslav Stašek,  Duk. Hrdinov 42, 901 01 Malacky, IČO: 14141248

2. Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke www.stasek.sk alebo z objednávky uskutočnenej zákazníkom. Prevádzkovateľ poskytuje prepravcovi (zamestnanec prevádzkovateľa alebo ním splnomocnená osoba, prepravná spoločnosť) osobné údaje zákazníka/firmy v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, IČO*, DIČ (IČ DPH)*, obsah objednávky. Prepravca získava pre prevádzkovateľa osobný údaj "číslo občianskeho preukazu" pri doručení tovaru.

*) Iba pre registrácie firiem

3. Účel spracúvania osobných údajov - Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).

4. Nutnosť poskytnutia osobných údajov - Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre vybavenie objednávky. Bez týchto údajov nebude možno vybaviť objednávku. Z tohoto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky. Pre ochranu zákazníka je nevyhnutné, aby pri odovzdávaní už zaplateného tovaru umožnil prevádzkovateľovi alebo ním plnomocnenému zástupcovi overenie jeho totožnosti. Takýto postup má predchádzať neoprávnenému prevzatiu tovaru treťou osobou, pokiaľ zákazník za tento tovar už zaplatil.

5. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté - Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru a okrem prípadov, kedy jej to ukladá všeobecne záväzný právny predpis. Rozsah poskytovaných údajov: Meno a adresa príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo príjemcu.

6. Prevádzkovateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri splátkovom predaji spoločností BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky =Cetelem, Quatro a.s., Home credit a pri vystavení faktúry (vystavenie daňového dokladu, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b), kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru alebo splátkového predaja). Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo. Pri splátkovom predaji sú citlivé informácie zákazníka poskytnuté výlučne splátkovej spoločnosti v elektronickej forme a len za účelom schválenia splátkového procesu. Zákazník podpisom pri preberaní tovaru a pri splátkovom predaji udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa tohto ustanovenia VOP.

7. Práva a povinnosti dotknutej osoby - Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje. Zákazník sa zaväzuje preukázať svoju identitu pri odovzdávaní tovaru a zapísať alebo nechať zapísať číslo občianskeho preukazu do dodacieho listu. Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny. Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať: a) Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov; b) Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje; c) Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; d) Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; e) Likvidáciu jej osobných údajov. Úpravu osobných údajov môže dotknutá osoba realizovať vlastnoručne, keď si klikne na svoje prihlasovacie meno, ktoré sa nachádza v ľavom hornom rohu. Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.

Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 428/2002 Z.z. elektronickou poštou na adrese obchod@stasek.sk alebo písomne.

NDYxZjE5